Նախամասնագիտական կողմնորոշում

Հիմնախնդիր

Քանի որ հիմա ունենք բազում ուսումնական հաստատություններ`համալսարաններ , քոլեջներ , ուսումնարաններ, և ունենք շատ բազմազան մասնագիտությունների ցանկ, 9-րդ դասարանի աշակերտների համար ապագան կառուցելու գործը շատ դժվար է դառնում։ Չեն կարողանում կողմնորոշվել, թե ինչ ուղիով շարունակեն իրենց կյանքը և շատ հաճախ նրանց մի մասը սխալ որոշում է կայացնում։

Նպատակ

Մեր նպատակն է երիտասարդներին ծանոթացնել ամենատարածված և ամենածայրահեղ թվացող մասնագիտություններին։ Հնարավորություն կտրվի հարց ու պատասխանի մեջ մտնել տվյալ մասնագիտություններն ունեցող անձանց հետ։ Երիտասարդներին կբաժանվեն թեստեր , որոնց լրացման արդյունքում 80% հավանականությամբ կբացահայտվի նրանց ուժեղ և թույլ կոմերը , որը հնարավորություն կտա ավելի հեշտ որոշում կայացնել մասնագիտության ընտրության հարցում։